om siden tekster tolkninger ordbok bilder linker gjestebok
 
Logg
 

Tekster

- Pluto -

- Ameneon -

- Total -

Txt0.jpg (1721 bytes)

- Metropolis -

- Metropolis - The Grandmaster Recordings -

- Radiowaves -

-  vrige tekster -

  • Ameneon er gitt av Řystein Ronander gjennom Seigmens mailingliste Pluto (100% korrekt)
  • P:machinery hentet fra www.p-fan.de
  • Opelwerk tatt fra Zeromancer's "Clone Your Lover"

Resten er "transkribert" med tekstene fra websiden Et Monument over Seigmen (Ameneon) brukt som grunnlag (det tas forbehold om enkelte feil her), bortsett fra Total, The Grandmaster Recordings og Radiowaves som er hentet direkte fra samme side.