om siden tekster tolkninger ordbok bilder linker gjestebok
 
Logg
 

Tolkninger

Om det er riktig å kalle denne seksjonen for tolkninger, får være opp til den enkelte. Det står uansett respekt av Seigmens tekster og de fortjener å få en eller annen form for omtale. Enhver som måtte mene at Kims ord bør "være i fred", må gjerne få lov til å mene det. Like fullt vil denne seksjonen stå som et forsøk på å sette et større søkelys på tekstene. Foreløpig er det bare gjort et utvalg, og graden av omtale varierer. Husk at tolkninger kan være en personlig ting, og om du er sterkt uenig, eller mener at tekstene er feilaktig tolket, er det fullt forståelig. Tilbakemeldinger settes derfor stor pris på akkurat her.

Omtalene av Total er utarbeidet i samarbeid med Trygve. Spørsmål kan også rettes til han.

Tolkinger: PLUTO


Tolkinger: AMENEON

Tolkinger: TOTAL